אגרת להורים - אייר תשפ"א

"המשכיל בעת ההיא יידום".

כואבים עם כל עם ישראל את כאב האסון הגדול בהר מירון. עומדים דומם בשתיקה נוכח ממדי האסון ונסיבותיו. מבקשים להיות במעמד של "והחי ייתן אל לבו". נשתדל להתחזק באמונה בבורא העולם ובאהבת חינם. משתתפים כולנו בצער משפחות ההרוגים, מתפללים להחלמת הפצועים ומחזקים את ידי כוחות הביטחון וההצלה במלאכתם.

הצוות החינוכי יקיים שיח בכיתות. אנו זמינים עבורכם, ההורים, אם תרצו לשתף ולהתייעץ, במיוחד לגבי בנים ששהו במירון.

מצורף מכתב סיכום הטיול ועדכונים להורים.

שנשמע ונבשר בשורות טובות.

משה

accessibility