אגרת להורים - אייר תש"ף

להורים ולתלמידים שלום,

נתחיל מהתכל'ס, נעבור לפרטים ונחזור לתכל'ס.

בשבוע הבא חוזרים לרגבים בגולן! תלמידי כיתות ט-י יחזרו ביום שני לפי הלו"ז שיפורט בהמשך המכתב,

accessibility