מכתב תודה מניצן אשבל, אליעד

כחקלאים קטנים שאין להם תשתיות שוטפות הנדרשות לניהול עונת המסיק, בכל שנה אנחנו נמצאים בחוסר ודאות ובמתח גדול - האם נצליח להשיג את כוח האדם הדרוש למסיק?
השנה, בשיא עונת המסיק ואחרי שקבוצת פועלים הבריזה לנו, נפלו עלינו מהשמים החבר'ה של רגבים וביומיים של עבודה מאומצת מסקו מעל 5 טון זיתים והכל עם מוסר עבודה גבוה, חיוך על הפנים ומרץ רב בידיים.
פשוט חוויה אחרת ושונה לחלוטין ממה שהכרנו.
זאת היתה הצלה והצלחה גדולה ואנחנו רוצים להודות לחבר'ה הנפלאים על הזכות לעבוד איתם ולהכירם.
מדובר במלח הארץ ואנחנו שמחים שנחשפנו לתוכנית הנהדרת הזאת והכרנו אותם .

תודה גדולה ולהתראות בשנה הבאה

ניצן אשבל 

אליעד 

רמת הגולן

accessibility