רגבים בגולן

"מיום ששבו לאדמה נהיו קרובים לשמים" (אורי צבי גרינברג)

רגבים פועלת לחיבור הנוער לאדמה ולעבודת האדמה, דרך חינוך לאהבת העמל ויגיע הכפיים, ומאמינה שמתוך גילוי כוחותיו המעשיים יגיע הנער גם לגילוי עצמי ולחשיפת הכוחות הרוחניים שבו.

התכנית פועלת במושב נטור ברמת הגולן והינה חלק ממוסדות עמותת רוח הגולן (ע"ר).

 

ידיעות

accessibility