הרכב מוזיקלי

ימי שלישי 20:00-21:00

בחדר מוסיקה

מדריך: עמי נגר

accessibility