אמנות בעץ

ימי שלישי 20:00-21:15

בקרון "מסע בעץ"

מדריך: מאור ועקנין

accessibility