חוג סוסים - מתקדמים

ימי שני 21:00-22:00 

בחוות הסוסים במדרשה

מדריך: שלומיק רזיאל

accessibility