לימודי התיכון

תכנית רגבים משלבת עבודה חקלאית בשעות הבוקר עם לימודים לבגרות מלאה בשעות אחר הצהרים.

אנו מאמינים, ואף רואים בפועל, ששילוב זה אינו פוגע ברמת הלמידה של התלמידים וברמת ההישגים שלהם, ואצל חלק מהם הוצאת המרץ באופן מעשי בשעות הבוקר אף משפרת את יכולת הלמידה אחר הצהריים.

במשך שעות לימוד מצומצמות יחסית (4 שיעורים בכל יום) לומדים התלמידים את כל מקצועות החובה לבגרות.

ברגבים קיימות כל רמות הלימוד במתמטיקה ואנגלית (3,4,5 יחידות). העובדה שכיתות האם קטנות (עד 24 תלמידים) גורמת לכך שבפיצול לקבוצות מספר התלמידים קטן מאד, מה שמעלה את רמת הלמידה.

מטבע הדברים, המגמה המורחבת של רוב התלמידים היא חקלאות, אך עם זאת אנו משתדלים לאפשר לתלמידים בודדים ללמוד במגמות אחרות בהתאם לרצונם.

מספרם המועט של התלמידים מאפשר לנו לעקוב ביסודיות אחר מצבו הלימודי של כל תלמיד, ובמקרי הצורך לדבר ולעודד את התלמיד כדי שיצליח. כמו כן, קיים מערך סיוע רחב של תגבורים פרטניים לתלמידים הזקוקים לכך.

חשוב לדעת: אין ברגבים כיתה מקדמת, ואין לנו יכולת לתת מענה לימודי ראוי לתלמידים הזקוקים לכיתה כזו.

בהצלחה!

יהונדב עציון, רכז פדגוגי

accessibility