תש"ף

פתיחת שנה

 • יום ראשון א' באלול 1/9/19: פתיחת שנת הלימודים.
 • יום חמישי כ"ו באלול 26/9/19: יציאה לחופשת ראש השנה.
 • יום רביעי ג' בתשרי, צום גדליה, 2/10/19 אחר הצהריים: חזרה לרגבים בגולן. 
 • ימים שישי ושבת, פרשת וילך, ה'-ו' בתשרי 4-5/10/19, 'שבת תשובה': שבת ברגבים.
 • יום שני ח' בתשרי 7/10/19: יציאה לחופשת יום כיפור וסוכות. 

סתיו

 • ימים רביעי וחמישי כ"ד-כ"ה בתשרי 23-24/10/19: חזרה לרגבים בגולן - טיולים כיתתיים (למעט כיתה י"ב).
 • יום שישי כ"ו בתשרי 25/10/19: מסע מזמרה. כיתה י"ב: שבת כיתה בקצרין.
 • יום ראשון כ"ח בתשרי 27/10/19: "אחרי החגים יתחדש הכול..." - שגרת סתיו.
 • ימים חמישי ושישי כ"ג-כ"ד במרחשון 21-22/11/19: טיול כיתה י"א.
 • יום חמישי ל' במרחשון 28/11/19: טיול כיתה ט' בשביל הגולן (אחרי העבודה החקלאית).
 • יום רביעי ו' בכסלו 4/12/19: יום הורים! ובסופו - יציאה לשבת ארגון.
 • יום ראשון אור לי"א בכסלו 8/12/19: אזכרה לתלמידנו רענן גיגי ז"ל.
 • ימים שישי ושבת כ"ב-כ"ג בכסלו 20-21/12/19, פרשת וישב: שבת פנימייה.
 • יום ראשון אור לכ"ה בכסלו 22/12/19: הדלקת נר ראשון של חנוכה בבתי המחנכים.
 • יום שני כ"ה בכסלו 23/12/19: יציאה לחופשת חנוכה (אחרי העבודה החקלאית).
 • יום שני ב' בטבת 30/12/19 בערב: חזרה לרגבים בגולן.

חורף

 • יום שני ב' בטבת 30/12/19, משעות אחה"צ: חזרה לרגבים בגולן מחופשת חנוכה.
 • מיום שני ט' בטבת עד י"א בשבט: בגרויות מועד חורף.
 • יום שלישי עשרה בטבת 7/1/20: יום לימוד תורה.
 • יום שלישי ט' בשבט 4/2/20: תחילת תכנית מיוחדת כיתה י"ב.
 • יום חמישי כ"ה בשבט 20/2/20: חלוקת תעודות מחצית א'.
 • ימים ראשון עד רביעי כ"ח בשבט עד א' באדר 23/2-26/2: טיול שנתי להרי אילת.
 • ימים חמישי-ראשון ב'-ה' באדר 27/2- 1/3: חופשה.
 • יום שני ו' באדר 2/3/20: יום בחירות לכנסת. חזרה לרגבים בגולן בערב.
 • שישי-שבת 'זכור', י'-י"א באדר 6-7/3/20: שבת פנימייה.
 • יום ראשון י"ב באדר 8/3/20: יום חסד והתנדבות.
 • יום שני י"ג באדר תענית אסתר 9/3/20: יום לימוד תורה והכנות לפורים. בערב - קריאת מגילה ושמחת פורים.
 • יום שלישי י"ד באדר פורים 10/3/20: אחרי שחרית  - יציאה הביתה.
 • יום רביעי ט"ו באדר שושן פורים 11/3/20: חופשה.
 • יום חמישי ט"ז באדר 12/3/20: יום פעילות.
 • ימים שלישי-רביעי ו'-ז' בניסן 31/3-1/4: כיתות ט'-י' המשך טיול בשביל הגולן.
 • יום רביעי ז' בניסן 1/4/20: יציאה הביתה לחופשת פסח.
 • יום ראשון כ"ה בניסן 19/4/20: חזרה לרגבים בגולן.

accessibility