חינוך חברתי

  • טיול דו יומי כתות ט' - מרחשון תשפג
  • טיול דו יומי כתות י' - מרחשון תשפג
  • טיול דו יומי כתה יא' - מרחשון תשפג
  • טיול דו יומי כתה יב' - מרחשון תשפג
  • סיכום פעילות חברתית - חודש חשון
  • סיכום פעילות חברתית - חודשים כסלו - טבת
  • לוז שבוע אחרון לשנה"ל תשפ"ג

accessibility