חזון רגבים - עמל בתורה ובעבודת האדמה

 

תנועת 'תורה ועבודה' ביקשה לפעול למען האידיאל: "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל". היא קיבצה אנשי תורה, חזון ועמל, שבנו בעבודה מפרכת במו ידיהם התיישבות חקלאית מפוארת בכל הארץ.  בימים אלה קיימים אצל חלק מן הציבור ספקות ביחס למטרות הלאומיות: העמל נזנח, עבודת הכפיים והחקלאות נעשית לרוב על ידי עובדים זרים, הקשר אל האדמה והטבע הולך וניתק ומחליש את האומה כי: "באין חזון- יפרע עם" (משלי כ"ט י"ח) .   

אנו זקוקים למשב הרוח הגדולה של הראשונים, לחיבור מחודש לחזון העם ומהותו.  

עלינו להצמיח שכבת צעירים מאמינים חלוצים, המעוניינים לרתום עצמם להגשמת החזון הזה בגופם, כל אחד לפי יכולתו וכישוריו. אנו מאמינים בכוחו הגדול של הנוער . 

אנו רואים בעבודה מנוף חינוכי מבורך, כדברי חכמים: 'גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים'. באמצעות מנוף חינוכי זה יספגו הנערים ערכים קדושים בסיסיים: אחריות, חריצות, התמדה, מוסר עבודה, יושר, ערבות הדדית, אהבת התורה, אהבת העם והארץ וחיבור עמוק לאדמה. הנערים יכירו את עצמם, את אופיים, יגבשו אותו ויחשלו אותו תוך מבחן אישי וקבוצתי יומיומי של עשייה ויצירה, למידה, צמיחה והתפתחות :

העמל ועבודת השדה התהליכית, רגבי האדמה ויבולה, חילופי עונות השנה, דמות החקלאי ופועלו מסתתים באופן משמעותי את הערכים הללו ומעצבים את דמותו של הנער בהווה ולקראת חייו הבוגרים בעתיד. זוהי מערכת ערכים אליה ועליה ראוי לחנך את דור העתיד.

הנערים ישלבו לימודי קודש ועבודה חקלאית וכך יספגו יום יום ערכים של תורה ועבודה. 

אהבת והערכת העמל ישפיעו על כל עולמו של הנער והוא ישאף לצמוח בשאר תחומי החיים:

עמל בעבודת השם, עמל בעבודת המידות ובניין האישיות, עמל בעבודת האדמה ועמל בלמידה.

התלמיד יצמח ויתפתח כאישיות עצמאית שלמה, אחראי על לימודיו וממצה את כישוריו.   

החבורה כולה תפעל מתוך תחושת שליחות וחיבור לחזון גדול, לאידיאל, לתחיית האומה וגאולת העם בארצו כי:

"כל עוד הנוער לנו במולדת - קום יקום חזון עם ישראל"  (שמואל בס).

 

 

accessibility