הרשמה לשנת תש"פ

הורים יקרים,

לו"ז שלבי ההרשמה של תלמידי כיתות ח' העולים לכיתה ט' בישיבות התיכוניות לשנת הלימודים תש"פ: להורדה לחץ כאן.

הסתיימו הימים הפתוחים להיכרות ולראיונות לכיתה ט' לשנת הלימודים תש"פ.

לפי הנחיית משרד החינוך, התשובות תינתנה ביום ראשון כ"ו באדר א' 3.3.19, לא לפני השעה 16:00.

accessibility